Fitxa del llibre 978-84-9788-954-4: «Indicadors Bibliomètrics de l'Activitat Científica de Catalunya. 2010»