«Història de la matemàtica. Des de Mesopotàmia al Renaixement» - Fitxa del llibre 978-84-475-4217-8