Fitxa del llibre 978-84-8409-357-2: «Hagiografia peninsular en els segles medievals.»