«Guia d'identificació de minerals» - Fitxa del llibre 978-84-9880-592-5