«Gramàtica histórica del español (morfología flexiva)» - Fitxa del llibre 978-84-490-5342-9