«Gramˆtica hist—rica del español (morfolog’a flexiva)» - Fitxa del llibre 978-84-490-5342-9