«Fotogrametría arquitectónica» - Fitxa del llibre 978-84-8301-920-7