«FORTMED2020 - Defensive Architecture of the Mediterranean, vol. XI» - Fitxa del llibre 978-84-9048-863-8