«Estudis sobre pragmàtica de la literatura medieval / Estudios sobre pragmática de la literatura medieval» - Fitxa del llibre 978-84-9133-105-6