«Estudios de lingüística aplicada V» - Fitxa del llibre 978-84-1396-052-4