«Estructures d'acer. Exemples d'aplicació segons el codi tècnic de l'edificació CTE» - Fitxa del llibre 978-84-9048-744-0