«Escrit a València» - Fitxa del llibre 978-84-1118-047-4