«Equacions diferencials i transformada de Laplace» - Fitxa del llibre 978-84-7653-940-8