«Epigrafía Anfórica» - Fitxa del llibre 978-84-475-2803-5