«Epidemiologia i factors de risc de l'hemorràgia intracerebral en pacients amb malalties d'evolució crònica i maneig complex» - Fitxa del llibre 978-84-1365-137-8