Fitxa del llibre 978-84-9134-286-1: «Els discursos sobre les funcions de l'educació física escolar. Continuïtats, discontinuïtats i reptes»