«Document sobre bioètica i discapacitat/ Documento sobre bioética y discapacidad/ Document on bioethics and disability» - Fitxa del llibre 978-84-475-3848-5