«Diseño estructural de puentes» - Fitxa del llibre 978-84-9048-560-6