«Diseño digital. Una perspectiva VLSI-CMOS» - Fitxa del llibre 978-84-9880-076-0