«Diagnosi sobre diversitat LGTB i etnocultural de la comunitat universitària de la U.V. Segona fase» - Fitxa del llibre 978-84-9133-564-1