«De l'univers estant i una mica més enllà» - Fitxa del llibre 978-84-490-7967-2