«Convergències artístiques i textuals africanes a l'entorn de la Mediterrània» - Fitxa del llibre 978-84-9717-679-8