«Capbreu de la Confraria d'Òrfenes a Maridar de València (segles XIV-XVII)» - Fitxa del llibre 978-84-9134-251-9