Fitxa del llibre 978-84-9880-365-5: «Cálcul d'una variable»