«Càlcul diferencial d'una i diverses variables. Problemes resolts» - Fitxa del llibre 978-84-9880-028-9