«Biofísica y física médica.» - Fitxa del llibre 978-84-88645-19-7