«Avaluació energètica d'edificis» - Fitxa del llibre 978-84-9880-023-4