«Automatització industrial» - Fitxa del llibre 978-84-8384-328-4