Fitxa del llibre 978-84-8424-749-4: «August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d'August»