«Agents del mercat artístic i coláleccionistes» - Fitxa del llibre 978-84-490-7430-1