«Estructura de redes de computadores» - Fitxa del llibre 978-84-9029-433-8