Fitxa del llibre 978-84-7602-343-3: «Primeres planes. Quadern de treball 1»