«Lengua china para traductores» - Fitxa del llibre 978-84-490-9133-9