background image
susan Haack
Defensar la ciència dintre de la raó
entre el cientisme i el cinisme
Amb un abast extens, una anàlisi
penetrant i il·lustrat amb exemples
de la història de la ciència, aquest
nou enfocament de temes comuns
sobre l'evidència i el mètode científic
s'enfronta a qüestions sobre la ciència i
el seu lloc en la societat. Amb vivacitat
i humor, Haack porta els lectors fins
a una comprensió del valor i de les
limitacions de l'empresa científica.
valència: Publicacions de la universitat de
valència, 2011 · 488 pàg. · 15 x 23 cm · rústica
· isbn 978-84-370-8056-7 · 24
Javier Císcar Cuña, Teresa Magal Royo
Manual de teoria i pràctica de
disseny assistit per ordinador per
a enginyeria
Aquest manual mostra l'ús del
disseny assistit per ordinador amb
Autocad® per al desenvolupament
de projectes d'enginyeria que
necessiten un component important
de desenvolupament gràfic i de
planimetria normalitzada. Es mostren
utilitats en les dues dimensions i en
l'espai tridimensional, i també l'ús
de l'entorn de generació d'imatges
sintètiques avançades.
valència: universitat Politècnica de valència,
2011 · 230 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-8363-643-5 · 19
Pablo suau Pérez
Manual de modelado y animación
con blender
La infografia en tres dimensions rep
cada vegada més atenció gràcies al
món del cinema d'animació i al dels
videojocs. El programari de distribució
lliure blender ha incrementat la seua
popularitat durant els darrers anys, en
part pel cost gratuït i també pels seus
resultats professionals, que comencen
a ser apreciats pels professionals.
alacant: Publicacions de la universitat d'alacant,
2011 · 156 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-9717-145-8 · 20
Ramon Llull
Disputa entre la fe i l'enteniment
traducció de Josep batalla i alexander
Fidora
La fe és només una adhesió emocional
o és també una opció racional? Això és
el que Ramon Llull es demana en la
Disputatio fidei et intellectus, escrita a
Montpeller l'any 1303. La introducció
del llibre situa en el seu context
medieval el concepte no reduccionista
que Llull té de la relació entre la fe i la
raó, alhora que valora críticament el
seu abast sistemàtic.
santa coloma de Queralt: Publicacions urv:
Obrador edèndum, 2011 · 278 pàg. · 16 x 21 cm
· cartoné · isbn 978-84-8424-183-6 · 30 ·
català, llatí
GENERALITATS
FILOSOFIA
María J. Abásolo Guerrero,
Francisco Perales López
introducción a la programación
Aquest material didàctic de la
Universitat de les Illes balears exposa
un mètode de disseny d'algoritmes i
programes que inclou des del disseny
de l'algoritme fins a l'obtenció del
programa en un llenguatge d'alt nivell.
El disseny d'algoritmes es realitza
mitjançant el disseny descendent, el
qual consisteix a dividir un problema
major en subproblemes més petits.
Palma: edicions uib, 2011 · 273 pàg. · 17 x 24 cm ·
rústica · isbn 978-84-8384-170-9 · 20
Antoni Defez Martín
assumptes pendents
set qüestions filosòfiques d'avui
La reflexió que susciten els diferents
«assumptes pendents» que es
tracten en aquest volum apunta a
una comprensió més pertinent de
la condició humana, que destaca la
responsabilitat individual, basada en
el raonament informat, com a element
clau en la mesura que l'ésser humà
s'enfronta a un ventall de possibilitats i
ha de triar.
valència: Publicacions de la universitat de
valència, 2011 · 130 pàg. · 13 x 21 cm · rústica
· isbn 978-84-370-8065-9 · 12
--
9
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
Jörg Rudolf Zimmer
la realitat de l'aparença
estudis sobre dialèctica
Per dialèctica no s'entén pas una
tradició del pensament fonamentada
per Hegel i desenvolupada
posteriorment en la filosofia
contemporània en el hegelianisme o
en el marxisme. La dialèctica investiga
la «realitat de l'aparença», reflecteix
els problemes que sorgeixen quan ens
preguntem per la contradicció, més
enllà de la constatació de la identitat
de l'ésser.
Girona: universitat de Girona: Documenta
universitaria, 2010 · 144 pàg. · 15 x 23 cm ·
rústica · isbn 978-84-8458-333-2 · 15
David Jou Mirabent
cerebro y universo
Dos cosmologías
El llibre parteix d'una idea: considerar
el cervell i l'univers com a dues entitats
semblants, tot i que a escala diferent.
Contemplar l'univers com un ordinador
immens ens porta a preguntes cabdals
sobre el seu «programa» i la seua
«memòria»: és de tipus matemàtic o
té una lògica més àmplia? Conserva
la memòria del cosmos rastre de
nosaltres, o desapareixem d'ella?
bellaterra (barcelona): servei de Publicacions
de la universitat autònoma de barcelona, 2011 ·
218 pàg. · 14 x 22 cm · rústica ·
isbn 978-84-938717-0-3 · 18