background image
NOVETATS EDITORIALS
SERVEIS
EDITORIALS
Universitat Abat Oliba CEU
CEU Ediciones
A/e: jbarrayc@uao.es
www.ceu.es
Universitat d'Alacant
servei de Publicacions
A/e: publicaciones@ua.es
http://publicaciones.ua.es
Universitat d'Andorra
A/e: uda@uda.ad
www.uda.ad
Universitat Autònoma de Barcelona
servei de Publicacions de la UAb/
Edicions UAb
A/e: sp@uab.cat
http://publicacions.uab.es
Universitat de Barcelona
Publicacions i Edicions de la
Universitat de barcelona
A/e: comercial.edicions@ub.edu
www.publicacions.ub.es
Universitat de Girona
servei de Publicacions
A/e: publicacions@udg.edu
www.udg.edu
Universitat de les Illes Balears
Edicions UIb
A/e: info.edicions@uib.es
http://edicions.uib.es
Universitat Internacional de Catalunya
servei de Publicacions
A/e: publicacions@uic.es
www.uic.es
Universitat Jaume I
Publicacions de la Universitat Jaume I
A/e: publicacions@uji.es
www.tenda.uji.es
Universitat de Lleida
Edicions de la Universitat de Lleida
A/e: eip@eip.udl.es
www.publicacions.udl.cat
Universitat Miguel Hernández d'Elx
A/e: info@umh.es
www.umh.es
Universitat Oberta de Catalunya
Editorial UOC, sL
A/e: ediuoc@ediuoc.es
www.editorialuoc.com
Universitat de Perpinyà Via Domitia
Presses Universitaires de Perpignan
A/e: pup@univ-perp.fr
www.univ-perp.fr
Universitat Politècnica de Catalunya
Iniciativa Digital Politècnica
A/e: edicions-upc@upc.es
www.edicionsupc.es
Universitat Politècnica de València
Editorial Universitat Politècnica de València
A/e: public@upvnet.upv.es
www.editorial.upv.es
Universitat Pompeu Fabra
Unitat d'Informació i Projecció Institucionals
A/e: uipi@upf.edu
www.upf.edu
Universitat Ramon Llull
Gabinet de Comunicació de la URL
A/e: gabco@rectorat.url.edu
www.url.edu
Universitat Rovira i Virgili
Publicacions URV
A/e: publicacions@urv.cat
www.urv.cat/publicacions
Universitat de sàsser
A/e: scrivialrettore@uniss.it
wwww.uniss.it
Universitat de València
Publicacions de la Universitat de València
A/e: publicacions@uv.es
http://puv.uv.es
Universitat de Vic
Eumo Editorial
A/e: eumoeditorial@eumoeditorial.com
www.eumoeditorial.com
--
8
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
Els nostres llibres
Meritxell anton
Cap de Publicacions
de la Universitat de Barcelona
«
Comencem una nova etapa a les Publicacions de la Universitat de barcelona i ho fem en un mo-
ment difícil per a tothom. És temps de canvis, alguns d'ells motivats pel context econòmic, d'altres
per les creixents transformacions que afecten la societat del coneixement i encara d'altres per una
major necessitat de professionalització del sector editorial universitari.

sentim parlar molt de l'excel·lència investigadora i docent. Les universitats dels territoris de parla
catalana comptem amb un professorat de reconegut prestigi en diferents àmbits acadèmics i fins
i tot hi ha universitats de la Xarxa Vives que han estat reconegudes com a Campus d'Excel·lència
Internacional. És cert que cada cop es demanen més rendiments a curt termini, perquè el model
econòmic i social així ho imposa, però no ho és menys ­i crec que la Universitat com a institució
socialment responsable no podrà deixar de defensar-ho­, que la inversió que es fa a llarg termini
acaba sent molt més fructífera i sempre torna. La nostra tasca, la d'editar llibres, és d'aquestes
que sempre tornen.
Les publicacions universitàries han d'avançar aportant qualitat
en l'edició i presència a les llibreries, atentes al sector del llibre
en general, i amb l'esperit renovador que el moment demana
--
9
Perquè en certa manera un catàleg editorial universitari és com una història paral·lela de la institu-
ció, que ha de fer-se ressò dels seus avenços científics i humanístics i ha de poder difondre'ls amb
l'excel·lència que mereixen. I això tant si es tracta de publicacions destinades a les llibreries, com
les que per naturalesa quedaran restringides a l'àmbit acadèmic o docent. També en les edicions
en paper com en les digitals, que hauran d'afermar-se en el sector sens dubte amb la coordinació
de totes les universitats del país, ben atentes al context editorial europeu.

L'excel·lència, doncs, com a objectiu de les publicacions universitàries. Vivim temps difícils per a
la funció pública, criticada a tort i a dret i de vegades, si se'm permet, no sense una certa dosi de
raó... Però els temps difícils ens poden ajudar a reinventar funcions, a aprendre i ensenyar que
l'editorial universitària pot estar vinculada a l'excel·lència, de manera eficaç, professional i amb
els recursos humans i econòmics que la institució posa al nostre abast. El nostre primer recol-
zament és el capital humà que ens envolta, el personal docent i investigador, els nostres autors,
que valoren un llibre ben editat, ben dissenyat, ben corregit. El nostre recolzament final són els
lectors, el professorat, l'alumnat, el públic en general, que reconeix també quan una obra ha estat
ben editada. I entremig, hi som tots nosaltres, una cadena de professionals del llibre, que fem la
nostra feina més o menys visible, però que som igualment partícips d'aquest compromís amb el
coneixement que són els nostres llibres.