background image
www.e-buc.com
IDEES I EMPRENEDORS
Dexma, del premi d'emprenedoria al milió d'euros
Estalvi energètic a partir d'informació
precisa sobre el consum, aquest és
l'objectiu del producte estrella de Dex-
ma, una empresa fundada per joves em-
prenedors de la Facultat d'Informàtica de
barcelona de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC).
Joan Pinyol, Xavier Orduña i Guillem Co-
rominas encara estudiaven a la UPC quan
van decidir fer realitat la seua idea de nego-
ci després de detectar la tecnologia emer-
gent de les xarxes de sensors sense fil.
«se'ns va acudir gràcies a una assignatura
d'emprenedoria» afirma Joan Pinyol. «Vam
presentar el projecte al 7è Concurs de Crea-
ció d'Idees de Negoci i vam obtenir el segon
premi dotat amb 3.000 euros. Aquest va ser
el capital inicial de Dexma», assegura.
Els premis van ser l' empenta inicial i du-
rant el primer any es van finançar amb
els 50.000 euros que van rebre de guar-
dons d'emprenedoria, com els que ator-
guen bancaixa o Caixa Tarragona. «Les
xarxes sense fils estaven pensades per
ciutats intel·ligents, sistemes de detec-
ció d'incendis o magatzems intel·ligents.
Era una idea pionera al país i va rebre
molts premis, però no hi havia suficient
demanda al mercat», explica Joan Pinyol.
Tanmateix, fa un any i mig van detectar
una nova oportunitat de negoci a partir
del programari que havien desenvolupat,
aplicant-lo al camp de la gestió energèti-
ca i que s'ha començat a comercialitzar
al gener d'aquest any. No els ha anat
pas malament. A dia d'avui el programari
DEXCell Energy Manager ha recollit més
de 140 milions de lectures i cada dia en
rep més d'un milió de noves; l'empresa
espera arribar al milió d'euros de factura-
ció durant el proper any.
En l'actualitat, Dexma compta amb set tre-
balladors i el seu programari es distribueix a
l'administració pública i al sector corporatiu,
al sector terciari, a la indústria i al sector re-
sidencial.
--
46
Fa un any i mig
van detectar una
nova oportunitat
de negoci a partir
del programari
que havien
desenvolupat,
aplicant-lo al
camp de la gestió
energètica