background image
L'esport creix a la universitat
Un 20% dels estudiants de la Xarxa
Vives d'Universitats combinen els seus
estudis amb la pràctica de l'esport.
La majoria no aspiren a medalla,
volen sentir-se bé, fer salut, divertir-
se i conèixer gent. Però, sovint sense
saber-ho, també estan desenvolupant
competències molt valuoses en el món
laboral: treball en equip, superació
personal, autocontrol i lideratge.
EL REPORTATGE
--
4
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
--
5
7 h. Elisabeth ix a entrenar a les pistes d'atletisme de Vic. Avui toca peses
i velocitat. Fa fred i encara no aixeca la boira, però no es pot perdre la
constància si es volen assolir bons resultats. 10 h. Classe. Elisabeth estudia
Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la Universitat de Vic. Enguany s'ha
matriculat de 4 assignatures per poder combinar esport de competició i
estudis. 15 h. Temps d'estudi, qualsevol estona lliure s'ha d'aprofitar. 18 h.
Entrenament col·lectiu amb l'equip federat.
Aquest és el dia a dia d'Elisabeth Martínez, estudiant i membre de la se-
lecció espanyola de rugbi. Al seu atapeït horari diari s'afegeixen altres difi-
cultats: les concentracions amb la selecció i les competicions. «He hagut
de demanar canvis de data d'exàmens i concentrar-los en pocs dies per
marxar amb la selecció, però intento parlar amb els professors i en prin-
cipi no posen inconvenients», assegura. Concentrada ja amb la selecció a
la residència Joaquim blume de Madrid, Elisabeth reconeix que «és dur»
estudiar i entrenar dos vegades cada dia entre setmana i eixir a competir
els caps de setmana, «portem càrregues força grans d'entrenament i les
estones lliures també s'han d'aprofitar per descansar». Però, tot i això, asse-
gura que haver d'entrenar «et fa assumir obligacions i fa que maduris com
a persona» i té clars els beneficis de l'esport: «no és una simple activitat
física per posar-te en forma, sinó que és un gran mitjà de socialització,
d'aprenentatge i sobretot de respecte i disciplina».
Maria bernabeu, estudiant de Dret a la Universitat d'Alacant i una de les
millors judokes de l'Estat, coincideix que «combinar la carrera esportiva i