background image
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
--
38
Jocelyn Dupont, Paul Carmignani (dir.)
ni ange, ni démon
Figure de la nymphette dans
la littérature et dans les arts
El punt de partida d'aquest llibre
és la famosa Lolita de Nabokov.
Aquesta obra s'interessa per la nimfa
a la literatura i a les belles arts. Els
autors exploren les aparicions de
la escandalosa figura erotitzada de
l'adolescent.
Perpinyà: Presses universitaires de Perpignan,
2011 · 136 pàg. · 14 x 20,5 cm · rústica ·
isbn 978-2-35412-080-1 · 18
Jaume C. Pons Alorda
lOrD sOn(.g)s
L'antologia, que pertany a la col·lecció
Poesia de paper (número 149) de
la Universitat de les Illes balears,
reuneix textos d'alguns dels seus
poemaris i de l'inèdit Kingdom. Els
poemes de Jaume C. Pons, llicenciat
en Filologia Anglesa per la UIb,
s'han traduït a l'anglès, francès,
alemany, italià, gallec, basc, castellà,
serbocroat, bosnià, estonià i ucraïnès.
Palma: edicions uib, 2011 · 45 pàg. · 15 x 21
cm · rústica · isbn 978-84-8384-179-2 · 8
Konstandinos P. Kavafis
esborranys i poemes inacabats
traducció d'eusebi ayensa
Aquests trenta-quatre poemes,
pertanyents tots a l'última etapa de
la vida de Kavafis, i en la magnífica
traducció que en fa l'hel·lenista Eusebi
Ayensa, permeten aprofundir en els
grans temes de l'univers kavafià,
com l'erotisme dels amors prohibits,
l'herència d'un passat que s'esfondra
irremeiablement o la visió tràgica i
desesperançada de la vida.
vic: eumo editorial sa (universitat de vic): cafè
central, 2011. 160 pàg. 14 x 21 cm · rústica ·
isbn 978-84-9766-397-7 · 18
Antoni Ferrando Francés,
Miquel Nicolás Amorós
Història de la llengua catalana
Una llengua amb una rica tradició
literària, que ha sobreviscut als
canvis, a les persecucions polítiques i
als reptes comunicatius. Una llengua
exposada a la despersonalització, que
s'ha enriquit, tanmateix, pel contacte
amb altres idiomes i per l'acolliment
de població immigrada. Explicar
aquests contrastos és l'objectiu
d'aquesta segona edició.
barcelona: editorial uOc, sl, 2011 · 264 pàg.
· 15 x 23 cm · rústica · isbn 978-84-9788-
380-1 · 38
L
ING
üí
STICA
,
LITERA
TURA
,
FILOLOGIA
www.e-buc.com
Joana Serra i Marta Melé, premis de comunicació científica Joan
Lluís Vives
enXArXATS
La Xarxa Vives d'Universitats va
lliurar el darrer 15 de juliol, en el
marc del Consell General que va
tenir lloc a la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, els diplomes
acreditatius dels dos guardons
corresponents a la dotzena edi-
ció del premi de comunicació
científica Joan Lluís Vives 2010.
Les guanyadores van ser Joana
serra de la Universitat de Perpi-
nyà Via Domitia (UPVD) i Marta
Melé de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF). El premi, convo-
cat anualment per la Xarxa Vives
amb la col·laboració de la Càte-
dra de Divulgació de la Ciència
de la Universitat de València i
de la CAM, és de 1.500 euros i
inclou la publicació a les revistes
Mètode i L'Espill editades per la
Universitat de València i la publi-
cació d'una ressenya a El Temps.
El jurat del premi 2010 ­coor-
dinat per Martí Domínguez, de
la Universitat de València, i in-
tegrat per Rosa Calafat (Càtedra
UNEsCO de Llengües i Educa-
ció), Gustau Muñoz (UV) i Jor-
di solé (Universitat de Vic)­ va
acordar per unanimitat atorgar
el premi en la modalitat de cièn-
cies socials i de l'educació i hu-
manitats, a l'article Un trauma
col·lectiu, de Joana serra i ser-
ra, de la UPVD. En la modalitat
de ciències bàsiques, ciències
de la salut, enginyeries i arqui-
tectures, va resultar guanyador
l'article Genoma i recombinació:
traçant la història evolutiva dels
humans
, de Marta Melé Messe-
guer, de la UPF. El articles gua-
nyadors es poden consultar en
el web www.vives.org