background image
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
--
30
Raimon Graells i Fabregat
Dactyliothecae cataloniae
el col·leccionisme de glíptica a
catalunya abans de 1900
El col·leccionisme de la glíptica i la
seua evolució és l'objecte d'estudi
bàsic d'aquest llibre. El treball
emmarca el catàleg català dins
un altre més general, europeu i
peninsular. Aquest marc general
incideix en notícies, anècdotes,
col·leccions i col·leccionistes més
significatius, mentre que en el cas del
panorama català s'aporten dades més
exhaustives.
lleida: edicions de la universitat de lleida,
2011 · 224 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-8409-365-7 · 18
Pere beseran i Ramon,
Rosa Alcoy Pedrós
art i devoció a l'edat Mitjana
Les protagonistes són les obres d'art,
tangibles, fictícies i suggeridores, i els
seus múltiples contextos. La creació
artística modifica la realitat immediata
i alhora crea veritats relatives o
representacions que s'analitzen en
el llibre a partir d'un seguit de casos
interessants referits a l'art medieval.
barcelona: Publicacions i edicions de la
universitat de barcelona, 2011 · 174 pàg. · 17
x 24 cm · rústica · isbn 978-84-475-3463-0
· 19
Juli Esteban Noguera
la ordenación urbanística:
conceptos, instrumentos
y prácticas
Aquest llibre facilita als estudiants,
als titulats i, en general, a totes
les persones que intervenen en la
definició del futur de la ciutat, el
coneixement dels instruments i dels
mètodes operatius per a l'ordenació
de la realitat urbana des de la
perspectiva del desenvolupament
sostenible d'aquesta en els seus
components econòmic, social i
ambiental.
barcelona: universitat Politècnica de catalunya.
iniciativa Digital Politècnica, 2011 · 294 pàg. ·
18 x 24 cm · rústica · isbn 978-84-7653-585-1
· 24
Cristina Fontcuberta Famadas
imatges d'atac
art i conflicte als segles Xvi i Xvii
Aquest llibre tracta de la funció
crítica de les arts visuals a l'època
moderna, de les obres que contenen
una polèmica oberta en contra d'un
personatge, una institució o un fet
concret. La iconografia realitzada
pels grans artistes de cort mostrava
imatges de triomf, de propaganda
política i religiosa i també l'esclat de
les guerres de religió i les invasions
d'arreu d'Europa.
barcelona: Publicacions i edicions de la
universitat de barcelona, 2011 · 540 pàg. ·
17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-475-3464-7 · 50
Ángel Martin Ramos
el efecto cerdà. ensanches
mayores y menores
Amb el seu pla d'eixamplament per a
barcelona, Cerdà va mostrar una via
pràctica per a conformar la nova ciutat
de densitat saludable i d'accessibilitat
homogènia que propugnava.
s'inaugurava així una nova etapa
per a les ciutats, que les obria amb
generositat a l'avenir. I Cerdà es va
expressar amb tanta propietat que va
aconseguir que la idea de l'eixample
quallara de manera contundent.
barcelona: universitat Politècnica de catalunya.
iniciativa Digital Politècnica, 2011 · 336 pàg. ·
21 x 24 cm · rústica · isbn 978-84-7653-584-4
· 37 · anglès, espanyol
Javier de Castro (ed.)
ens calen cançons d'ara
retrospectiva sobre la nova cançó
a 50 anys vista
Amb el terme Nova Cançó es va
conèixer el moviment artístic i musical
que durant els darrers anys del
franquisme impulsà l'ús del català a
la música. Aquest volum s'endinsa
en els primers deu anys d'història,
fonamentals per entendre el
sorgiment, primer desenvolupament
i consolidació d'un fet cultural
imprescindible en la història recent de
Catalunya.
lleida: edicions de la universitat de lleida,
2011 · 200 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-8409-371-8 · 18
Helio Piñón Pallarés
arquitectura de la ciudad moderna
Aquest llibre és un exercici de
projecte d'una àrea urbana, basat
en els criteris d'ordenació explícits
en la tradició moderna, que abraça
des dels projectes de Le Corbusier i
Hilberseimer fins als de Vander broek
& barema i, sobretot, els poblats
dirigits i els polígons projectats i
construïts a Espanya a mitjans dels
anys cinquanta.
barcelona: universitat Politècnica de
catalunya. iniciativa Digital Politècnica, 2010 ·
258 pàg. · 21 x 21 cm · rústica ·
isbn 978-84-7653-550-9 · 35
ART, bELLES ARTS, ESPORTS