background image
--
28
Jacint Cabau Rubies et alii (ed.)
Guía práctica de síndromes
clínicos complejos
Partint d'un enfocament pràctic
i actualitzat, els autors presenten
situacions freqüents de l'exercici de la
medicina interna. La interrelació entre
els diferents aparells i sistemes de
l'ésser humà s'aborda de forma clara,
mitjançant esquemes, taules i altres
elements. Per exemple, s'analitzen
casos com la problemàtica del dolor
en el pacient pluripatològic.
lleida: edicions de la universitat de lleida,
2011 · 224 pàg. · 17 x 24 cm · rústica · isbn
978-84-8409-356-5 · 18
Ariadna benet i Mònico (ed.)
agricultura ecològica
i sostenibilitat
El refinament de l'agricultura ha
alliberat l'home de moltes tasques i
ha afavorit l'assentament humà. Però
la transformació agrícola del darrer
segle té pocs precedents. El llibre
vol presentar el món de l'agricultura
ecològica, des d'una perspectiva
crítica i analítica, i des d'un
enfocament en molts casos emmarcat
en els principis de l'agroecologia.
barcelona: editorial uOc, sl, 2011 · 304 pàg.
· 17 x 24 cm · rústica · isbn 978-84-9788-
949-0 · 30
--
29
CI
è
NCIES APLICADES, MEDICINA, T
è
CNICA
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
www.e-buc.com
L'amenaça del foc
eL rACÓ De
«Després del foc, la cendra
encara crema, i al seu pas,
no ha quedat viu ningú». Els
primers versos de la cançó
Després del foc, del grup
valencià Atzukak, ens situen
en l'escenari d'un territori
devastat pels incendis. Una
cançó que ens permet re-
flexionar sobre tot allò que
es perd rere les flames d'un
incendi forestal: vegetació,
fauna, ecosistemes singu-
lars... però també una part
de la cultura i dels referents
d'un poble.
Durant tot el 2011 s'està ce-
lebrant l'Any Internacional
dels boscos, amb l'objectiu
de conscienciar sobre la
importància d'aquests eco-
sistemes. Font important
de recursos, en els boscos
habita el 80% de la biodi-
versitat terrestre, a més de
ser una eina fonamental
per a lluitar contra el canvi
climàtic. Amb motiu de la celebració d'aquesta efemèride, la
revista Mètode ha dedicat el seu darrer número a un dels prin-
cipals perills que amenacen aquests ecosistemes: els incendis
forestals.
El foc és un element que ha estat present en els nostres boscos
des de temps immemorables, però la mà de l'home ha alterat el
fràgil equilibri del règim d'incendis, tant en prevenir-los com en
provocar-los. Com a conseqüència, els grans incendis que ens
acompanyen cada estiu són cada vegada més comuns.
«En ser el foc part de la natura entenem que ha d'estar-hi pre-
sent», assegura el coordinador del monogràfic, el catedràtic de
Geografia Física de la Universitat de València, Artemi Cerdà. «El
que no és assumible és el foc recurrent i sense control», afegeix.
Quan es crema el bosc. L'impacte del foc en els ecosistemes
analitza totes aquestes qüestions, el paper del foc en els eco-
sistemes mediterranis, les conseqüències del foc i la tasca dels
científics per a conèixer més sobre els incendis.
«Ara toca unir forces, treballar tots junts, les muntanyes que ara
són òrfenes, demà seran l'ombra dels nostres fills, l'herència dels
que som ací», canten els components d'Atzukak. A través de les
pàgines d'aquest número de Mètode, comprovem com treballa
la ciència per evitar que l'herència dels nostres boscos acabe
convertida en cendra.
anna Mateu. Cap de redacció de la revista Mètode. Universitat
de València.
Josep María bergadà Graño
Mecánica de fluidos
Problemas resueltos
Aquest llibre és fruit de l'experiència
adquirida durant tota una carrera
universitària. Molts dels problemes
que s'hi exposen han sigut problemes
d'examen de l'assignatura Mecànica
de Fluids. Aquesta obra està
dissenyada per a presentar, de
manera senzilla, diversos temes
bàsics de la mecànica de fluids que
tot estudiant de l'assignatura ha de
conèixer.
barcelona: universitat Politècnica de
catalunya. iniciativa Digital Politècnica, 2011 ·
416 pàg. · 18 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-7653-588-2 · 27
Concepció Fuentes Pumarola et alii
(coord.)
Manual d'infermeria intensiva
Manual amb 16 seccions i 44 capítols
elaborats per infermeres, metges
intensivistes i altres professionals
del treball en equip. Deixa patent la
importància de la interdisciplinarietat
en l'atenció del pacient en estat crític
com ara l'ètica i l'atenció als familiars,
la metodologia de la investigació i la
gestió i el control de qualitat en les
cures del malalt crític.
Girona: universitat de Girona: Documenta
universitaria, 2010 · 516 pàg. · 15,5 x 23,5 cm
· rústica · isbn 978-84-8458-329-5 · 48