background image
L'ENTREVISTA
Li somriuen els ulls. És catedràtica
de Fisiologia a la Universitat miguel
Hernández d'elx i directora del grup
de Neurobiologia ocular a l'Institut de
Neurociències d'alacant. Un dia, de
joveneta, la Nobel Levi-montalcini li va dir
que la vida mai no és perfecta, que has de
decidir com i on inverteixes el teu temps.
Juana Gallar (albacete, 1960)
ha dedicat els seus darrers 30 anys a la
recerca sobre neurofisiologia sensorial.
«
un terç dels joves actuals seran miops d'ací a 10 anys a causa de l'ús
excessiu dels ordinadors». s'ha donat aquesta alarma des de l'Hospital
casa de salut de valència. com valora la dada?

L'impacte més greu que tenim no és el poder miopitzar sinó que quan mires
la pantalla o alguna cosa que t'interessa molt, redueixes fins a un 80% les ve-
gades que parpelleges. Això vol dir que tenim els ulls oberts molt de temps.
Estem produint contínuament llàgrimes que cobreixen la part anterior del nostre
ull i si deixes de produir aquesta pel·liculeta de nutrients, comences a sentir
moltes molèsties. Hi ha estudis que demostren que treballar a mitja distància,
per exemple amb un ordinador, no augmenta la miopia, i sí augmenta amb
l'anomenat treball de prop, per exemple llegir.
coïssor, picor, sensació d'arena, irritació... Parlem aleshores de la síndro-
me visual de Pantalla?
Aquestes molèsties es produeixen en gran varietat de circumstàncies i les
hauríem d'anomenar «síndrome de l'ull sec», més que «síndrome visual de
pantalla». Hi ha molts estudis ergonòmics que demostren que l'altura de la
pantalla de l'ordinador ha d'estar sempre per baix de l'alçada dels ulls, de
manera que els ulls estiguen mig tancats quan mires la pantalla. Així t'ajudes
a no tenir aquestes molèsties.
«La visió és
fonamental
per a la nostra
consciència»
Juana Gallar