background image
--
20
Alfréd Rényi
Diàlegs sobre matemàtica
cartes sobre probabilitat
Amb una extraordinària qualitat
literària i una gran versemblança
històrica, en els seus Diàlegs sobre
matemàtica
, Alfréd Rényi imagina
sòcrates, Arquímedes i Galileu
discutint amb els seus contemporanis
sobre qüestions matemàtiques. En
les Cartes sobre probabilitat, Rényi
ens fa reviure l'ambient del segle XVII
a través d'un carteig imaginari entre
Pascal i Fermat.
santa coloma de Queralt: Publicacions urv:
Obrador edèndum, 2010 · 261 pàg. · 16 x 21 cm
· rústica · isbn 978-84-8424-182-9 · 14
Isaac A García, Jaume Giné,
susanna Maza
Problemas resueltos de cálculo
A cada capítol del llibre es
proporciona un breu resum de teoria,
una col·lecció d'exercicis resolts
i una sèrie d'exercicis. L'objectiu
principal és facilitar a l'alumne el
desenvolupament de la capacitat de
resolució dels problemes matemàtics
de l'enginyeria, i de la capacitat
d'anàlisi dels mètodes que millor
s'adapten a la resolució de problemes.
lleida: edicions de la universitat de lleida,
2011 · 154 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-8409-379-4 · 18
Theodore Gray
els elements
una exploració visual de tots
els àtoms coneguts de l'univers
Magnífic volum que ofereix d'una
manera directa i personal l'estat
pur dels elements i el ventall de
compostos que formen quan es
combinen entre ells. Organitzat
de la mateixa manera que la taula
periòdica, el llibre mostra imatges de
grans dimensions de l'element pur,
fotografies de les diferents formes
en què és present al món i inclou la
història i les dades de cada element.
valència: Publicacions de la universitat de
valència, 2011 · 242 pàg. · 26 x 26 cm ·
cartoné · isbn 978-84-370-7907-3 · 35
Michel Morange
els secrets del que és viu
contra el pensament únic
de la biologia
Aquest llibre innovador exposa que els
fets biològics no poden ser explicats
per un principi d'intel·ligibilitat
únic. Les diverses explicacions han
d'articular-se per descriure tant el
funcionament de les macromolècules
com l'evolució humana. Admetre
una idea aparentment tan simple no
és evident, ja que els científics han
estat formats per a privilegiar una
aproximació particular.
valència: Publicacions de la universitat
de valència, 2011 · 216 pàg. · 15 x 23 cm ·
rústica · isbn 978-84-370-7519-8 · 20
CIèNCIES PURES, ExACTES, NATURALS
Olga Julià de Ferran,
David Márquez-Carreras
un primer curs d'estadística
Es plantegen aspectes fonamentals
de l'estadística descriptiva, el model
estadístic, la teoria de la decisió,
l'estimació puntual, les regions
de confiança, la teoria dels tests
d'hipòtesis, la distribució empírica, el
teorema Glivenko-Cantelli, l'estadística
no paramètrica, els tests coneguts
no paramètrics, així com també les
variables i els vectors aleatoris més
usuals.
barcelona: Publicacions i edicions de la
universitat de barcelona, 2011 · 254 pàg. ·
17 x 24 cm · rústica · isbn 978-84-475-3483-8
· 29
Xavier Duran Escribà
Molècules en acció
Del big bang als materials del futur
L'origen de la vida, les addiccions...
Molècules en acció mostra com la
química ajuda a comprendre des
de les reaccions que es produeixen
en els éssers vius fins a alguns
grans reptes de la tecnologia. En un
llenguatge assequible, el llibre ofereix
una visió de la química que, sense
oblidar la part més fosca, permet
veure aquesta ciència des d'una nova
perspectiva.
barcelona: universitat Politècnica de
catalunya. iniciativa Digital Politècnica, 2010 ·
132 pàg. · 14 x 21 cm · rústica ·
isbn 978-84-9880-440-9 · 15
SABieS QUe...?
Antònia Adroher va ser la
primera dona amb un càrrec
polític a Girona
Antònia Adroher (Gironella, 1913) va acudir a
Girona a fer estudis de Magisteri a la Normal
(1930). Als 18 anys va formar part de les
manifestacions republicanes i el 1934 va
ingressar a la Unió General de Treballadors
(UGT). Mestra a l'escola d'Ultramort del
1934 a 1936, l'esclat de la guerra l'agafa
fent de mestra acabada de casar i la parella es posa al servei de les
Milícies Antifeixistes. En morir el seu marit pels trets d'un colpista
emboscat, Antònia fou designada per ocupar-se de les noies de
l'escola de les Carmelites que havien quedat soles. Antònia Adroher
va ser la primera dona que va desenvolupar un càrrec polític en un
ajuntament de la comarca de Girona, on es va responsabilitzar de la
Conselleria de Cultura i Propaganda del mes d'octubre de 1936 fins
al febrer de 1937, com a representant del Partit Obrer d'Unificació
Marxista (POUM). Antònia tenia 23 anys i la seua tasca a favor de la
educació a Girona va fer que cap xiquet es quedara sense escolaritzar
en un temps molt difícil. Després de la guerra va passar per camps
de concentració i finalment es va establir a Perpinyà. L'any 1970 va
rebre un reconeixement a Catalunya per la seua trajectòria com a
professora; a Girona li van posar el seu nom a un carrer. Va morir l'any
2007, després de rebre l'any anterior la Creu de sant Jordi
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
--
21