background image
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
--
20
CI
è
NCIES
SOCIALS
www.e-buc.com
Paula Cerski Lavratti
el derecho ambiental como
instrumento de gestión del riesgo
tecnológico
Els riscos tecnològics generen
conseqüències més enllà dels
plànols econòmic, social i cultural,
per impactar en l'àmbit polític
i jurídic. Aquesta publicació
analitza els orígens i les principals
característiques dels riscos
tecnològics, així com el paper del dret
ambiental en la seua gestió en el marc
de l'estat social i democràtic de dret.
tarragona: Publicacions urv, 2011 ·
118 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-8424-176-8 · 12
Cristina Escobar Urmeneta et alii (ed.)
aicle ­ clil ­ eMile:
educació plurilingüe
experiencias, research & polítiques
Les millors comunicacions
presentades en la primera Taula
Rodona Internacional TRI-CLIL sobre
Aprenentatge Integrat de Continguts i
Llengües (AICLE). El congrés va reunir
professionals de la docència i de la
recerca, de matèries escolars, de
llengües estrangeres i llengües oficials
o cooficials que esdevenen llengües
addicionals per a la població escolar
migrada.
bellaterra (barcelona): servei de Publicacions
de la universitat autònoma de barcelona, 2011 ·
342 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-490-2678-2 · 18 ·
anglès, català, espanyol
Jaume Camps i bansell
la socialització de gènere
a l'escola
La història de l'escola des de la
perspectiva del gènere es troba en un
punt interessant. Després de segles
d'escoles només per a hòmens i de
la posterior creació d'escoles per a
dones, s'ha generalitzat l'escola mixta,
que respon principalment a citeris
d'eficiència econòmica, però també
als d'igualtat. El llibre aprofundeix en
diferències, pros i contres dels dos
models.
barcelona: universitat internacional de
catalunya (uic), 2011 · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-938493-6-8 · 12
José Ramón Martínez Riera, Luis
Cibanal, M. Jesús Pérez Mora
Metodología y aprendizaje en el
espacio europeo de educación
superior
De la teoría a la práctica
Aquesta obra pretén ser tant una
ajuda i un suport, com una referència
per tots els qui tenen la voluntat
ferma d'assumir el nou rol que els
correspon en l'EEEs. s'hi ofereixen
les teories més significatives sobre
l'aprenentatge, que permetran
comprendre la influència de
cadascuna en els processos
d'ensenyament-aprenentatge.
alacant: Publicacions de la universitat
d'alacant, 2010 · 208 pàg. · 17 x 24 cm ·
rústica · isbn 978-84-9717-134-2 · 18
Àngel-Pío González soto, Manel
Fandos Garrido (cur.)
Garantia de qualitat docent:
processos, estàndards i indicadors
El procés de canvi que viu la
universitat en els últims anys és
tan evident que ha esdevingut
una prioritat estratègica per a les
institucions d'educació superior.
En aquesta obra els autors aporten
diferents perspectives del procés de
garantia de la qualitat docent, eix de
les transformacions requerides en la
convergència cap a l'espai europeu
d'educació superior.
tarragona: Publicacions urv, 2010 · 117 pàg.
· 17 x 24 cm · rústica · isbn 978-84-8424-
144-7 · 12 · català, espanyol
Montserrat Casalprim,
Virginia Larraz, Miquel Nicolau
l'entorn virtual d'aprenentatge
de la universitat d'andorra
Aquest document té dos objectius: per
una banda descriure l'entorn virtual,
les seues funcions i entitats (capítols
3 al 7) i per l'altra, constituir una
guia per al professorat i l'alumnat, de
l'ús de l'entorn virtual en la formació
(capítols 8 al 12). Els autors són
professors de la Universitat d'Andorra
amb una dilatada experiència
professional.
sant Julià de lòria: universitat d'andorra, 2006 ·
71 pàg. · 14 x 20 cm · rústica ·
isbn 978-99920-0-437-1 · 12
Manuel Cachón Cadenas
apuntes de ejecución procesal civil
Una exposició sistemàtica, tot i que
de caràcter introductori, sobre les
nocions fonamentals referents a
l'execució processal civil. Ha estat
pensada perquè puga servir de
manual als estudiants de dret. També
pot ser útil a professionals del dret
que ocasionalment s'enfronten amb
problemes pràctics suscitats en
processos d'execució civil.
bellaterra (barcelona): servei de Publicacions
de la universitat autònoma de barcelona, 2011
· 110 pàg. · 21 x 29 cm · rústica ·
isbn 978-84-490-2668-3 · 14
Marta Marín Anglada, Jaume
Radigales babí
De Plató a lady Gaga
estètica i comunicació de masses
L'estètica ajuda a entendre i a valorar
el gust, inherent a l'ésser humà
i a la societat que l'acull. El llibre
proposa les bases metodològiques
per analitzar els fenòmens estètics
derivats de la cultura de masses
i vehiculats pels seus mitjans de
comunicació, sense renunciar als
principis i als conceptes bàsics propis
d'aquella ciència: bellesa, lletjor o
sublimitat.
barcelona: editorial uOc, sl, 2011 ·
156 pàg. · 14 x 21 cm · rústica ·
isbn 978-84-9788-384-9 · 20
--
21