background image
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
universit
at cultura
llibres
BUC BUC
universit
at cultura
llibres
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universi
-
tat
cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
universit
at cultura
llibres
BUC
Amb el suport de:
buc
universitat
|
cultura
|
llibres
Revista de la Xarxa Vives d'Universitats
Número 8 | Tardor 2011
D
irector
: Josep Terradellas
e
Ditor
: Joan Vives
c
ap
De
reDacció
: Ximo Górriz
c
onsell
De
reDacció
: Mª Teresa Albero, Montserrat Ayats (UVic), Ignasi Casadesús,
Jaume Llambrich (URV), Joan Baptista Peiró (UPV), Marc Permanyer (UPF), Maite Simon (UV),
Carles Targa (URL)
c
onsell
assessor
: Meritxell Antón (UB), Javier Barraycoa (UAO), Univers Bertrana (UdA), Josep
Lluís Canet (UV), Xavier de Castro (UdL), Josep Ramon Giner (UA), Àngels Ingla (UPF),
Consuelo Lario (UPV), Joan Carles Marset (UAB), Joan Muñoz (UIB), Lluís Pastor (UOC), M.
Carme Pinyana (UJI), Javier Quintano (UIC), Nicolas Marty (UPVD), Jordi Prats (UPC), Marco
Rendeli (US), Esther Sitges (UMH), Francesc Ten (UdG)
r
evisió
catalogràfica
: Biblioteca-Centre de Documentació de la Universitat Jaume I
p
roDucció
eDitorial
: Ara Llibres, s.c.c.l. - www.arallibres.cat
f
otografia
De
portaDa
: Sergi Briet
i
mpressió
: Gramagraf, s.c.c.l.
issn: 1888-7414
D
ipòsit
legal
: B-19610-2008
e
Dita
:
Xarxa vives d'universitats
Universitat Jaume I
Edifici Àgora, local 10
12006 Castelló de la Plana
buc@vives.org
www.vives.org
BUC
no es fa responsable de les opinions expressades pels seus col·laboradors.
Subscriu-te!
[ 8.000 títols l 6.000 autors l 500 col·leccions ]