background image
--
19
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
Jordi Tous Pallarès (cur.)
aspectes psicosocials de la
qualitat de vida laboral en el
sector hoteler
Les organitzacions de serveis treballen
cada vegada més per aconseguir la
gestió saludable dels seus recursos
humans, per tractar així d'evitar
que es produisquen repercussions
negatives sobre la qualitat dels serveis
que ofereixen. si una organització
actua sobre el comportament
absentista influirà directament sobre
la qualitat del producte o el servei que
presta.
tarragona: Publicacions urv, 2011 ·
84 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-8424-180-5 · 12
Zoltán Dörnyei
estratègies de motivació a l'aula
de llengües
Quan mirem d'explicar l'èxit o el
fracàs en l'aprenentatge d'una
segona llengua, tant els professors
com els alumnes fan servir la paraula
«motivació». Aquesta obra adopta un
enfocament pràctic per a la docència
de les estratègies de motivació a
l'aula de llengües i forneix al docent
35 d'aquestes estratègies que podrà
posar en pràctica amb els seus
estudiants.
barcelona: editorial uOc, sl, 2011 · llibre
electrònic · isbn 978-84-9788-285-9 · 9 ·
Descàrrega epub
María Isabel Menéndez Menéndez
representación mediática
de la violencia de género
análisis de la prensa balear (2004-2008)
Aquest volum parteix de la necessitat
d'aprofundir en la representació
informativa de la violència masclista
com a forma d'implicar l'opinió
pública. Proposa recomanacions de
millora del tractament que els mitjans
de comunicació dediquen a aquestes
notícies, perquè es pot afirmar que el
maltractament forma part de l'agenda
mediàtica dels diaris de la comunitat.
Palma: edicions uib, 2011 · 120 pàg. · 17 x 24
cm · rústica · isbn 978-84-8384-166-2 · 12
Francesc Esteve i Perendreu
el col·legi universitari de
l'assumpció de santa Maria
de lleida (segles Xiv-XiX)
En l'any 1300 es va fundar a Lleida
la primera universitat de la corona
d'Aragó. setanta-dos anys després,
va tenir lloc la fundació del col·legi
universitari que estudia aquest volum,
que naixia amb la voluntat de donar
formació i residència als clergues
pobres. Es tracta, segons indiquen
els documents, del primer col·legi
universitari del territori espanyol.
lleida: edicions de la universitat de lleida,
2011 · 196 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-8409-326-8 · 18
M. Antònia Carbonero Gamundí,
Joaquín Valdivielso (ed.)
Dilemas de la Justicia en el siglo XXi
Género y globalización
Quines maneres de teorització crítica
poden incorporar-se a les noves
formes d'imaginació radical? Els
assaigs de Nancy Fraser ací recollits
volen aclarir les lluites i aspiracions
del nostre temps, identificar-ne les
injustícies i els mecanismes que les
generen, entroncar amb els fronts
oberts i les perspectives per a un canvi
social emancipador.
Palma: edicions uib, 2011 · 344 pàg. · 15 x 21 cm
· rústica · isbn 978-84-8384-181-5 · 25
Gabriel Izard
Gestión de la distribución:
guía de estudio
Aquesta matèria desperta molt
d'interès en els alumnes de la
llicenciatura o grau d'Administració
i Direcció d'Empreses, els
d'Investigació i Tècniques de Mercat
i els de màster oficial de Màrqueting.
L'objectiu és ajudar a qualsevol
estudiant a obtenir coneixements que
avui dia són indispensables en l'àrea
de màrqueting i la gestió empresarial.
bellaterra (barcelona): servei de Publicacions
de la universitat autònoma de barcelona, 2010
· 106 pàg. · 21 x 29 cm · rústica ·
isbn 978-84-490-2666-9 · 14
Llorenç Andreu barrachina (coord.)
Diagnòstic en educació
El diagnòstic en educació és una
de les funcions principals dels
professionals dedicats a l'orientació
educativa. Un dels objectius
fonamentals de la psicopedagogia
és portar a terme l'avaluació i el
diagnòstic individualitzat de la
persona per tal de poder oferir una
resposta a les seues necessitats
acadèmiques, afectives o relacionals.
barcelona: editorial uOc, sl, 2010 ·
382 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-9788-971-1 · 32
CI
è
NCIES
SOCIALS
www.e-buc.com
--
18