background image
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
--
18
CI
è
NCIES
SOCIALS
www.e-buc.com
Juan Felipe Pons Achell
informes periciales en edificación
Dirigida a professionals de
l'arquitectura, l'enginyeria, perits i
advocats. s'hi aborden els aspectes
d'un informe pericial i del perit;
l'estructura de l'informe; com
gestionar-lo, escriure'l i exposar-
lo; eines informàtiques i estris per
elaborar i presentar un informe; com
posar-hi preu; i conceptes bàsics
sobre l'organització judicial en aquest
terreny.
castelló de la Plana: universitat Jaume i.
servei de comunicació i Publicacions, 2011 ·
249 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-8021-812-2 · 20
Joan Pagès, Neus González Monfort
(coord.)
la construcció de les identitats
i l'ensenyament de les ciències
socials, de la Geografia
i de la Història
Ponències de les VI Jornades
Internacionals de Recerca en
Didàctica de les Ciències socials,
organitzades pel Departament de
Didàctica de les Ciències social de la
UAb. Reflecteixen els problemes, els
reptes, les possibilitats i les estratègies
per a l'ensenyament de la construcció
de les identitats a partir de la història,
la geografia i les ciències socials.
bellaterra (barcelona): servei de Publicacions
de la universitat autònoma de barcelona, 2010 ·
230 pàg. · 16 x 23 cm · rústica ·
isbn 978-84-490-2652-2 · 14
Judit Fullana Noell, Maria Pallisera
Díaz (coord.)
el desenvolupament personal
i professional dels estudiants
d'educació social
eines i orientacions des de
l'enfocament reflexiu
Reflexió sobre les necessitats
formatives de les persones que
treballen en l'educació social i
reconeixement de les dificultats
docents del professorat universitari
per garantir competències
professionals al seu alumnat. Aquest
treball reconeix ambdues dificultats
i les sintetitza en una proposta de
reconeixement de potencialitats i
apropament al món professional.
Girona: universitat de Girona, 2011 ·
160 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-8458-344-8 · 12
Gerard Ryan (cur.)
el procés de màrqueting
A principis del segle XXI el màrqueting
afecta cada vegada més aspectes de
la vida contemporània. Aquest llibre
ens explica què és el màrqueting,
el seu entorn, la informació i
la investigació de mercats, el
comportament del consumidor, la
política del producte i de preus, la
distribució i el sistema comercial
i la política de comunicacions de
màrqueting.
tarragona: Publicacions urv, 2011 ·
265 pàg. · 17 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-8424-104-1 · 15
José Ignacio Rivera beiras, Mónica
Aranda Ocaña (coord.)
Drets de les persones
privades de llibertat
Guia catalana de recursos jurídics
Recull alguns dels materials que
s'elaboren en el projecte dret al
Dret. La seua intenció és difondre
informacions i anàlisis que siguen
útils per millorar l'accés i la defensa
dels drets de les persones i els
col·lectius que veuen incrementada
la seua vulnerabilitat, així com la
vulneració dels seus drets a la societat
contemporània.
barcelona: Publicacions i edicions de la
universitat de barcelona, 2010 · 336 pàg. · 17
x 24 cm · rústica · isbn 978-84-475-3413-5
· 27
Josep salom i Ges
català jurídic
Aquest llibre aplega els apunts
de l'assignatura Català jurídic del
postgrau en dret andorrà de la
Universitat d'Andorra i s'ha de
considerar com a suport didàctic.
s'estructura en quatre seccions:
introducció, criteris d'estil i de
redacció, convencions i aspectes
gramaticals. Inclou una bibliografia
extensa molt útil per als estudiosos de
la matèria.
sant Julià de lòria: universitat d'andorra:
Fundació crèdit andorrà, 2006· 120 pàg. · 15
x 21 cm · rústica · isbn 978-99920-1-610-7 ·
26,24
begoña Fuster García et alii
crecimiento internacional de
grupos turísticos españoles
estudio de casos
Anàlisi, a partir d'un estudi de casos
de sis grups turístics espanyols,
del procés d'expansió internacional
del sector hoteler vacacional
espanyol, que aporta una visió
novedosa de les seues estratègies
d'internacionalització i de les aliances
empresarials necessàries; i que
analitza, també, la tendència recent
cap al turisme residencial.
alacant: Publicacions de la universitat
d'alacant, 2010 · 196 pàg. · 17 x 24 cm ·
rústica ·
isbn 978-84-9717-142-7 · 20
M. Jesús Gozalvo Zamorano
Manual de casos prácticos
de gestión urbanística
Els casos plantejats resolen des
d'un punt de vista tècnic i jurídic,
aplicant no sols la norma, sinó també
l'experiència pràctica derivada dels
distints supòsits que dia a dia es
plantegen tant en l'administració
com en la pràctica privada en totes
les qüestions relacionades amb el
planejament, la gestió i l'execució
urbanística.
valència: universitat Politècnica de valència,
2011 · 212 pàg. · 21 x 29 cm · rústica ·
isbn 978-84-8363-646-6 · 19