background image
--
17
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
Quant al temps lliure i la vida nocturna,
sant Julià de Lòria té una oferta de bars i
clubs concordant amb la seua definició de
vila universitària, com és el cas de sàsser
i l'Alguer. Però en el cas de sant Julià i de
l'Alguer té també a veure amb l'afluència
de turistes, que busquen a les activitats re-
lacionades el mar o la muntanya.
La natura a la porta de l'aula
La ciutat de l'Alguer es troba al bell mig
de la Costa de Coral, així coneguda per la
quantitat de colònies de corallum rubricum
(coral roig) que hi habiten. Aquesta vari-
etat de coral s'acostuma a trobar a coves
submarines a profunditats d'entre 200 i
300 metres, però a la Costa de Coral de
sardenya ja n'hi ha tan sols a 4 metres.
De fet, les peces d'artesania treballades en
coral són un dels productes característics
de l'Alguer.
Per tant, estudiar al campus de l'Alguer pot
resultar quasi un somni per als amants del
submarinisme, que disposen d'una àmplia
oferta esportiva relacionada amb el mar i,
el que és més important, tot un ecosiste-
ma marí a la porta de l'aula. I per als qui
preferisquen gaudir-ne des de la superfí-
cie, cal assenyalar que l'Alguer també és el
centre turístic més característic d'aquestes
costes plenes de cales solitàries banyades
per una mar de color verd maragda, petites
ancorades que amaguen platges de sorra
suau amb pinedes mediterrànies i frondo-
ses, però també penya-segats on bufa el
vent i trenca la mar.
A 1.996 metres d'alçada sobre el nivell del
mar s'ubica la Universitat d'Andorra. Els pa-
ratges naturals andorrans són d'unes carac-
terístiques ben diferents als algueresos i de
sàsser, però igualment colpidors. Enclavat
al bell mig dels Pirineus, aquest és un país,
doncs, eminentment vinculat a la muntanya,
ja que té 65 cims de més de 2.500 metres
d'altitud, dels quals el més alt, el Comape-
drosa, arriba fins als 2.942. Així, a l'hivern el
país rep una gran afluència de practicants
dels esports de neu ja que té quatre grans
estacions d'esquí, i la resta de l'any, els qui
gaudeixen de totes les activitats relacionades
amb la muntanya: senderisme, barranquis-
me i escalada, entre moltes d'altres.
Natura i estudi, cultura i esports a l'aire
lliure, memòria i innovació, tot plegat es
conjuga a les terres d'Andorra i de l'Alguer
de la mà d'unes institucions universitàries
públiques que promouen «l'aprenentat-
ge al llarg de la vida, tant d'actituds com
d'aptituds», com diu Nicolau des de l'UdA,
per poder fonamentar el desenvolupament
sostenible de les seues regions.
www.e-buc.com
Set claus per obrir un armari
D'un país petit com Andorra encara ens queda molta història per conèixer. Però sobretot,
molta de la petita història que és aquella en què realment es fonamenta la identitat d'un
poble. L'Armari de les set Claus és un d'aquells símbols fundacionals que roman vigent
al llarg del temps i que explica bona part del caràcter i tarannà dels andorrans. I és que
és ben bé això, un moble, bell i alhora precís, per al qual calen set claus per obrir-lo
o tancar-lo: el seu mecanisme assegura que és impossible d'obrir sense que els set
cònsols de les set parròquies en què es divideix administrativament el territori andorrà
introduïsquen les seues set claus.
La data de creació d'aquest armari ­que està ubicat físicament a la Casa de la Vall­ se
situa possiblement al segle XV, però actualment del moble original només se'n conserven
les portes. Més enllà de l'encant de l'anècdota, la rellevància de l'Armari de les set Portes
rau en el fet que va ser l'origen del fons documental històric del país: l'Arxiu del Consell
General d'Andorra. La història del país dels Pirineus és, doncs, custodiada en un armari
que només els seus representants poden alliberar.
El déu Neptú menja melmelada
de cireres
El déu del mar té una de les seues estances d'estiu a les anomenades Grutes de Neptú,
ben a prop del nucli urbà de l'Alguer, al Cap de Caccia. I el senyor que regna al fons sub-
marí té la delicadesa d'obrir les portes d'aquestes boniques coves naturals a tot aquell
que vulga descobrir-ne les seues meravelles ocultes entre estalactites i estalagmites.
Però com que tota bona recompensa reclama un esforç, per descobrir-les cal baixar els
685 esglaons de l'Escala de Cabirol que condueixen a la seua entrada, això si és que no
s'opta per arribar-hi en vaixell, és clar.
Una vegada hàgem assimilat l'enlluernament provocat per la bellesa dels clarobscurs de
les Grutes de Neptú, res millor que recuperar forces. I passar de l'element líquid ­que és
el mar­ a nodrir el cos amb els productes de la terra pot ser la gran alternativa: el roig de
la fruita front el blau marí. La melmelada de cireres saciarà amb la seua brillant dolçor
la buidor amb la qual el nostre estómac arribarà a port. Unes cireres de terra endins,
elaborades amb afecte, i que trobarem a la vila de sàsser de ben segur.
El port de l'Alguer
La catedral vista des
de la muralla fortificada
Per Judith belmonte
Periodista
Fotografies: ajuntament de sant Julià de lòria