background image
--
14
Univer
ciutats
Del país
dels Pirineus
a l'illa del coral
de vegades, val la pena
fer un tast de les dues
possibilitats en joc per
descobrir que, en la
combinació dels oposats,
hi ha la veritable font de la
saviesa. trobada la tercera
via, anem a la recerca
del millor d'ambdues
propostes: d'andorra i de
l'alguer ­muntanya i mar,
en definitiva­, on les seues
respectives universitats ­la
Universitat d'andorra (Uda)
i la Universitat de Sàsser
(Università degli Studi di
Sassari, UNISS)­ estan
esculpint un nou perfil per a
uns territoris que no obliden la
seua memòria, mentre viuen
el present i construeixen un
futur prometedor.
--
15
Andorra i
l'Alguer
www.e-buc.com