background image
--
12
--
13
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
LA LECTURA DE...
Jordi busquet
Émile Durkheim: el sociòleg de la moral
Lluís Flaquer Vilardebó
Flaquer demostra un
coneixement profund i
exhaustiu de l'obra de
durkheim. Beu directa-
ment de les fonts originals
i ens proposa una lectura
molt personal i acurada
de la seva obra.
Lluís Flaquer, catedràtic de sociologia de
la Universitat Autònoma de barcelona, és
reconegut internacionalment pels seus estudis
sobre la infància i la família i és una de les
figures més destacades de les ciències socials
en el nostre país. En el seu darrer llibre,
Durkheim: el sociòleg de la moral, ens ofereix
una síntesi i un retrat magistral de l'obra d'un
autor clàssic i considerat, alhora, el pare de la
sociologia i de l'antropologia franceses.
La publicació de la darrera obra de Lluís
Flaquer és una bona notícia. Es tracta
del primer volum d'una nova sèrie dins la
col·lecció Vull Saber, que versa sobre els autors
clàssics de les ciències socials. La tria dels
autors respon a la seva importància històrica
i a la seva vigència. La resta de volums que
acompanyen la publicació d'aquest llibre sobre
Emile Durkheim fan referència a dos autors
clàssics moderns: Karl Marx i sigmund Freud,
i a dos autors clàssics contemporanis: Pierre
bourdieu i Zigmunt bauman.
Flaquer demostra un coneixement profund
i exhaustiu de l'obra de Durkheim. beu
directament de les fonts originals i ens
proposa una lectura molt personal i acurada
de la seva obra. El llibre està dividit en cinc
capítols. En el primer es presenta l'objecte i el
mètode de la sociologia. seguidament exposa
les elaboracions teòriques sobre l'estructura
i l'evolució de les societats. Més endavant
analitza les aportacions de Durkheim al tema
de la moral, la religió i l'anomia. Per acabar,
explora les línies mestres del seu pensament
polític, fent particular esment de les nocions
d'estat, de nacionalisme i de socialisme.
El darrer capítol fa un balanç sobre les
aportacions de Durkheim des d'una perspectiva
sociològica contemporània.
Flaquer fa un retrat del perfil del sociòleg segons
Durkheim: «el sociòleg és en la pràctica com
una mena de metge de la societat, que aplica
els seus coneixements científics a destriar
entre els estats de salut i de malaltia, a fer un
diagnòstic de l'etiologia de les patologies socials i
a desenvolupar tractaments per a fer-hi front».
Durkheim va preveure de forma premonitòria la
influència creixent de l´estat en la vida domèstica.
La seva obra permet comprendre els fets socials
que coaccionen la llibertat dels individus. segons
l'autor francès, l´autonomia personal creix en
paral·lel a la dependència de la societat.
L'acompliment de les normes és bàsic per
un bon funcionament de la societat. segons
Durkheim: «les nostres passions són il·limitades
i insaciables, només poden ser refrenades per
la contenció imposada pels nostres semblants.
sense normes seríem uns éssers dissortats,
desventurats, insatisfets i neuròtics. Així
doncs, la limitació normativa de la societat
no és tan sols per a nosaltres un imperatiu
de supervivència, sinó de felicitat personal i
d'equilibri emocional».
Flaquer ens regala algunes perles: «La religió
del món modern és el nacionalisme. Així doncs,
podríem dir que el nacionalisme és el déu de la
modernitat». El manteniment de l'ordre social es
recolza en un dret penal de fortes connotacions
religioses, assentat sobre sancions repressives
que castiguen les transgressions amb celeritat
i violència i acompleixen les funcions de
reafirmar les creences i els valors centrals.
«La pena continua essent, tant ara com en els
seus orígens, un acte de venjança [...]. Allò que
vengem, allò que el criminal expia, és l'ultratge
fet a la moral».
Aquesta és una tria d'alguns fragments
destacables del llibre de Lluís Flaquer. Es
tracta ­com el lector podrà comprovar­ d'un
estudi concís, profund, escrit de manera clara i
didàctica. La principal virtut d'aquest treball és
que ens proposa una lectura actual i suggerent
de l'obra d'un autor pioner i que està considerat
­juntament amb Max Weber­ el principal
clàssic de la sociologia.
Professor de sociologia de la
Universitat Ramon Llull
barcelona: editorial uOc, sl, 2011 ·
116 pàg. · 12 x 17 cm · rústica ·
isbn 978-84-9788-212-5 · 9