background image
buc
UNIVER
s
IT
A
T

CUL
TURA

LLI
b
RE
s
--
10
bruno Ollivier
les ciències de la comunicació
teories i aportacions
traducció de laia arenas
Les ciències de la comunicació són
presents a totes les activitats humanes
i són considerades una interdisciplina:
articulen conceptes, coneixements i
mètodes diversos i els combinen per
construir enfocaments propis. Aquest
treball, escrit amb un estil entenedor i
expositiu, és un manual de referència,
una síntesi de coneixements i una
eina per al treball de recerca.
valència: Publicacions de la universitat
de valència: aldea Global, 23: universitat
autònoma de barcelona: universitat Jaume
i: universitat Pompeu Fabra: universitat de
valència, 2010 · 312 pàg. · 16 x 24 cm ·
rústica · isbn 978-84-370-7839-7 · 25
Carlo Ginzburg
els benandanti
bruixeria i cultes agraris als segles
Xvi i Xvii
Els «benandanti», presentats al segle
XVI com a protectors de les collites
contra les bruixes i bruixots, van rebre
només un segle després el tracte
que s'havia reservat als seus odiats
adversaris. Mitjançant l'estudi dels
«benandanti», Ginzburg s'avança en
la hipòtesi general sobre el significat i
els orígens de la bruixeria popular.
valència: Publicacions de la universitat de
valència, 2011 · 232 pàg. · 16 x 24 cm ·
rústica · isbn 978-84-370-8018-5 · 18
María Odet Moliner García (ed.)
Prácticas inclusivas: experiencias,
proyectos y redes
Com es porta a la pràctica la inclusió
educativa? És possible en el nostre
context la inclusió? I tant. Des de
l'ensenyament compartit fins a la
tutoria entre iguals, passant pels
grups interactius, l'aprenentatge
cooperatiu, les tertúlies literàries
dialògiques o l'aprenentatge-servei,
les pràctiques inclusives que s'hi
recullen així ho demostren.
castelló de la Plana: universitat Jaume i.
servei de comunicació i Publicacions, 2011 ·
129 pàg. · 21 x 30 cm · rústica ·
isbn 978-84-8021-810-8 · 15
Jordi Planas, Francesc Valls-Junyent
cacics i rabassaires
Dinàmica associativa i conflictivitat
social. els Hostalets de Pierola (1890-
1939)
Aquest llibre parla dels rabassaires,
petits viticultors que a principis del
segle XX maldaven per sobreviure
com a pagesos independents.
L'objectiu dels autors és analitzar la
dinàmica associativa i política en què
els rabassaires es van veure immersos
des de la crisi de la fil·loxera fins al
plantejament del conflicte durant la
segona República i la Guerra Civil.
vic: eumo editorial sa (universitat de vic),
2011 · 216 pàg. · 16,5 x 24 cm · rústica ·
isbn 978-84-9766-399-1 · 25
CIèNCIES SOCIALS
RELIGIó
Maximiliano barrio Gozalo
el sistema beneficial de la iglesia
española en el antiguo régimen
(1475-1834)
Aquest llibre ompli el buit
historiogràfic produït per la
confluència de dos fets: la
importància que el benefici eclesiàstic
va tenir en la societat espanyola de
l'Antic Règim i les poques coses que
en sabem. Després de descriure's
el benefici eclesiàstic i el dret de
patronat, s'hi analitzen tant el nombre
i els tipus dels beneficis com l'accés a
la carrera beneficial.
alacant: Publicacions de la universitat
d'alacant, 2010 · 254 pàg. · 17 x 24 cm ·
rústica · isbn 978-84-9717-141-0 · 18
M. Dolores García Gómez
testigos de la memoria
los inventarios de las bibliotecas de
la compañía de Jesús en la expulsión
de 1767
En la difusió del pensament i en la
seua possibilitat d'intervenció, la
Companyia de Jesús va conèixer la
importància del llibre des del seu
establiment. El llegat bibliogràfic
de les seues llibreries col·legials ha
mogut l'interès per les biblioteques
que contenen els seus instituts,
iniciades amb la fundació de l'ordre
en el segle XVI i dispersades en la
seua expulsió el 1767.
alacant: Publicacions de la universitat
d'alacant, 2010 · 440 pàg. · 17 x 24 cm ·
rústica · isbn 978-84-9717-138-0 · 25
SABieS QUe...?
FonsxRecerca facilita als
investigadors de la regió
Vives l'accés a les fonts de
finançament
La guia dels programes de
finançament de recerca impulsada
per la Xarxa Vives, Fonsxrecerca,
continua creixent. Concebuda
perquè els investigadors i els grups
de recerca universitaris puguen
localitzar els programes adients
per finançar la seua recerca, www.fonsxrecerca.com ofereix un
ampli ventall d'opcions per als investigadors, perquè aquests puguen
preparar el seu projecte fins i tot amb antelació a les convocatòries.
Actualment hi ha desenes de convocatòries públiques obertes d'àmbit
europeu, nacional i autonòmic. D'entre les que recull Fonsxrecerca
trobem ajuts per a tots els àmbits del coneixement des de l'alimentació
i la biotecnologia, les humanitats, la sostenibilitat, les TIC i el transport
fins a les nanotecnologies i les nanociències. Fonsxrecerca permet
cercar els programes segons el tipus de projecte que es vol finançar.
Hi ha cinc àmbits diferents: projectes individuals, projectes coordinats,
xarxes de recerca, recursos humans i projectes de transferència.
Fonsxrecerca permet subscriure's via Rss i seguir les novetats també
via Facebook i Twitter.